Công trình xanh

Đào tạo công trình xanh: Cung cấp và giới thiệu những kiến thức chung về công trình xanh cũng như các hạng mục cần lưu ý để người học có thể hiểu hơn về mục tiêu cũng như các chức năng công trình.

Congtrinhxanh-1
Congtrinhxanh-2