Công trình xanh

VILANDCO hiện tại đang triển khai các chương trình đào tạo về chứng nhận Công trình xanh (CTX) như: khoá Công trình Xanh (cơ bản), khoá Công trình Hiệu quả năng lượng – QCVN 09:2017/BXD, khoá Luyện thi chứng nhận LOTUS AP, LEED GA, LEED AP,…
Chương trình sẽ bao gồm một chuỗi các khóa học từ cấp độ cơ bản đến nâng cao cho mỗi hệ thống chứng nhận.

Ctx

Khoá Đào tạo Công trình xanh – Cơ bản: là khóa đào tạo cung cấp các kiến thức tổng quan về các chứng nhận công trình xanh hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Giúp người học nắm bắt sự khác nhau giữa các hệ thống chứng nhận, hiểu rõ các yếu tố liên quan và quy trình cấp chứng nhận tương ứng. Đồng thời hướng dẫn người học cách thức triển khai dự án công trình xanh.

Chi tiết khóa học
Qcxd

Khoá Công trình hiệu quả năng lượng – QCVN 09:2017/BXD: Là khóa đào tạo hướng dẫn học viên hiểu rõ các yêu cầu bắt buộc trong thiết kế, thẩm định và nghiệm thu công trình dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả – QCVN 09:2017/BXD, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu tiết kiệm năng lượng cho công trình và tuân thủ luật định

Chi tiết khóa học
Vgbc

Khoá Luyện thi chứng nhận Công trình xanh (LOTUS AP): học viên được trang bị đầy đủ các kiến thức về những hạng mục, tiêu chí liên quan đến chứng nhận, được cung cấp các tài lệu đào tạo và các câu hỏi luyện thi, cũng như cách áp dụng vào công trình thực tế

Chi tiết khóa học
Leed

Khoá Luyện thi chứng nhận quốc tế Công trình xanh như LEED GA, LEED AP: học viên được trang bị đầy đủ các kiến thức về những hạng mục, tiêu chí liên quan đến chứng nhận, được cung cấp các tài lệu đào tạo và các câu hỏi luyện thi, cũng như cách áp dụng vào công trình thực tế

Chi tiết khóa học
Congtrinhxanh-1
Congtrinhxanh-2