ArchiCAD

Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo: VILANDCO liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo phần mềm ArchiCAD từ cơ bản tới nâng cao, bao gồm cả các khóa đào tạo theo nhu cầu của khách hàng. Nội dung đào tạo được biên soạn dựa trên giáo trình của Graphisoft và được sửa đổi liên tục theo các tính năng phần mềm mới nhất.

Hãy tìm hiểu thêm về các khóa đào tạo ArchiCAD của chúng tôi tại đây.