Dự án tòa nhà văn phòng 179 Điện Biên Phủ

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN APROPERTIES
  • Đơn vị thiết kế: UAC – Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội
  • Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Diện tích sàn: 2500 m2 –  7 tầng + 2 tầng hầm
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NC V3 – SILVER
  • Thời gian xây dựng: 2021 – đang thực hiện
  • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LOTUS
Dbp2
Dbp1