Trường trung học cơ sở TD School đạt chứng nhận tạm thời LOTUS New Construction V3 Rating System

Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Dự án trường Trung học Cơ sở TD School đã đạt chứng nhận tạm thời LOTUS New Construction V3 Rating System được chứng nhận bởi hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC).

VILANDCO – với tư cách là đơn vị tư vấn công trình xanh chứng chỉ LOTUS, đã cùng đồng hành hỗ trợ chủ đầu tư và dự án trường Trung học Cơ sở TD School đạt chứng nhận tạm thời LOTUS New Construction V3.

Có thể kể đến một số đặc tính xanh nổi bật của dự án như sau:

  • Tiết kiệm 61% chỉ số LPD
  • 99,6% không gian sử dụng được cung cấp khí tươi
  • 99% không gian sử dụng có tầm nhìn ra bên ngoài
  • 98% không gian sử dụng có tầm nhìn tốt
  • Dự án sử dụng Water Monitoring để điều khiển lượng nước sử dụng trong công trình

Đây sẽ là tiền đề cho việc tăng cường hiệu quả vận hành công trình cũng như tăng lợi ích cho chủ đầu tư và người sử dụng trong tương lai.

Td School