Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Thủ Đô

  • Vị trí: Hà Nôi, Việt Nam
  • Diện tích sàn: 388 m2
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS Interior – Certified
  • Thời gian thực hiện: 2016 – đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LOTUS

Các tiêu chí xanh tiêu biểu của dự án:

  • Sử dụng điều hòa không khí VRV và giám sát CO2
  • Lắp đặt các thiết bị tiết kiệm nước và hệ thống lọc nước uống
  • Tất cả các loại sơn và chất phủ đều có hàm lượng VOC thấp
  • Cung cấp cây nội thất, ánh sáng ban ngày và tầm nhìn ra bên ngoài.Sử dụng gạch không nung cho tường ngăn
Capital-house-eco-sale-centre
Untitled 11