Trụ sở Liên cơ vân hồ

  • Vị trí: Đường Lê Đại Hành, Hà Nội
  • Diện tích sàn: 17,540 m2 – 6F + 1 tầng áp mái + 3 tầng hầm
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NR V2.0 – Silver
  • Thời gian thực hiện: 2019 – 2021 – đang thực hiện
  • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LOTUS 

Dự án trụ sở Liên cơ Vân Hồ là công trình trụ sở làm việc và tiếp dân của các sở ban ngành , hiện nay dự án đang trong quá trình thiết kế để đạt được mục tiêu chứng nhận LOTUS Bạc

Một số tiêu chí xanh tiêu biểu

  • Sử dụng gạch không nung
  • Diện tích cây xanh cảnh quan chiếm tới trên 30% diện tích khu đất
Lcvh1
Lcvh2
Lcvh3