Văn phòng BTC

Văn phòng BTC

Thời gian thực hiện: 2020 – hoàn thành

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

Phạm vi công việc: Mô phỏng năng lượng

Loại hình công trình: Trụ sở / Văn phòng

Tổng diện tích sàn: 4500m2

Z2337150847527_71569b8d9d5b998a35c47d2dadb6fc20
Z2337150850058_95220ce20453ad21290e081ab25645d6
Z2337150844328_8be40ddb35755c24b83847de2bb84b15
Z2337150842932_cf23d6964e50ee8dc104c6d02b84f817