Trường liên cấp Quốc tế Gateway Hải Phòng (Nhà D)

  • Vị trí: Huyện Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tổng diện tích sàn: 15,500 m2 – 4 tòa nhà với 5 tầng
  • Hệ thống chứng nhận: EDGE Advance
  • Thời gian xây dựng: 2018 – 2019
  • Phạm vi công việc: Tư vấn công trình xanh / Chứng nhận EDGE

Tiêu chí xanh tiêu biểu của dự án: Đối với nhà D Tiết kiệm năng lượng lên đến 22% so với mức cơ sở, tiết kiệm nước 23%, Giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu 51%

Gis1
Gis3
Gis4
Gis5
Gis6
Block D 1
Block D 2